Czy Twoja firma jest gotowa na zmiany prawne?

O tym, że instytucje obowiązane muszą ściśle współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wiemy nie od dziś. Na przestrzeni ostatniego roku charakter tej współpracy uległ jednak zmianie. Dlaczego? Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 1 marca 2018 nie tylko rozszerzyła listę instytucji obowiązanych (pełna lista instytucji obowiązanych), ale także doprowadziła do szeregu zmian w samej współpracy z GIIF.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które wchodzi w życie 13 lipca 2019 ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian w sposobie raportowania do GIIF. (O zmianach w ustawie pisaliśmy tutaj) Co do dla Ciebie oznacza? Przede wszystkim musisz dostosować wewnętrzne procedury oraz systemy informatyczne do nowych wytycznych. Wiemy jak trudne może się okazać to przedsięwzięcie, szczególnie dla mniejszych podmiotów. Poniżej publikujemy niektóre ze zmian mogących dotyczyć również Twojej działalności:

  • wyeliminowanie możliwości papierowego przekazywania informacji do GIIF. Całość raportów musi być dostarczona za pośrednictwem strony internetowej GIIF lub przesłana za pomocą dedykowanego oprogramowania
  • zmiana wzorów dokumentów elektronicznych przekazywanych do GIIF
  • wszystkie dokumenty przesyłane do GIIF muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Z nami będziesz zawsze na bieżąco

Wszystkie zmiany prawne obowiązujące od 13 lipca 2019 uwzględniliśmy w naszym systemie smartAML (Dowiedz się wiecej o systemie tutaj). Dzięki dużej elastyczności rozwiązania smartAML, proces wdrożenia systemu jest niezwykle prosty, a koszt stosunkowo niewielki w porównaniu z modyfikacjami w już istniejących systemach dedykowanych. To również oszczędność czasu – transakcji nie trzeba samodzielnie analizować i przetwarzać a dokumenty tworzone są automatycznie.

Przydatne linki

Komunikaty Ministerstwa Finansów

Wzory dokumentów elektronicznych do komunikacji z GIIF

zamów-demo-smart-aml

Wciąż masz pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące współpracy z GIIF, nie wahaj się do nas napisać na kontakt@smartaml.pl

//]]>